Waiting

by Steven Meidenbauer

steven_meidenbauer_homic3_dreck

Photographer: Steven Meidenbauer

Art Direction: Joshua Homic

Styling: Logan Wayne Combs

Model: Michael

1st assistant: Jeffrey Bolt

http://www.stevenmeidenbauer.com/

steven_meidenbauer_homic8_dreck steven_meidenbauer_homic7_dreck steven_meidenbauer_homic2_dreck steven_meidenbauer_homic_dreck steven_meidenbauer_homic6_dreck steven_meidenbauer_homic5_dreck steven_meidenbauer_homic4_dreck